Chuyển ảnh
Loner Bạn đang nghĩ gì?
Ảnh
QUẢNG CÁO
LINK CHIA SẺ
Link trực tiếp
Mã nhúng blog
Mã nhúng forum
THÔNG TIN ẢNH
  • Chụp bằng:
  • Độ phân giải:
  • Chụp ngày: Thursday, May 19, 2011 9:52:43 AM
  • Upload ngày: 19/05/2011 11:35:20 SA
THÔNG SỐ CHỤP
  • F stop:
  • Exposure:
  • Focal length:
  • Shutter speed(Tv):