Chuyển ảnh
[YouTube] 8eight - Covering Those Lips
Ngày: 21/06/2011
  • 15 lượt xem
  • 0 lượt bình luận
Miêu tả...
Bình luận
Loner Bạn đang nghĩ gì?
Ảnh
QUẢNG CÁO
LINK CHIA SẺ
Link trực tiếp
Mã nhúng blog
Mã nhúng forum
THÔNG TIN ẢNH
  • Chụp bằng:
  • Độ phân giải:
  • Chụp ngày:
  • Upload ngày: 21/06/2011 11:21:34 SA
THÔNG SỐ CHỤP
  • F stop:
  • Exposure:
  • Focal length:
  • Shutter speed(Tv):