Chuyển ảnh
Yuli I'm Yulie x~
Ảnh
QUẢNG CÁO
LINK CHIA SẺ
Link trực tiếp
Mã nhúng blog
Mã nhúng forum
THÔNG TIN ẢNH
  • Chụp bằng:
  • Độ phân giải:
  • Chụp ngày: Saturday, June 11, 2011 8:31:25 PM
  • Upload ngày: 30/08/2011 9:53:03 CH
THÔNG SỐ CHỤP
  • F stop:
  • Exposure:
  • Focal length: 171/50 mm
  • Shutter speed(Tv):