Album: T-ara-Park Jiyeon
Ngày upload: 10/01/2011 176 ảnh 6187 lượt xem0 bình luận
Xem theo
Trình chiếu
tumblr_lmvh0hNGBN1qep35a
Ngày: 19/06/2011
 • 18 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 18 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
tumblr_lmrwj8njI41qe65h9o1_500
Ngày: 19/06/2011
 • 15 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 15 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
tumblr_lmrvazraS71qe65h9o1_500
Ngày: 19/06/2011
 • 12 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 12 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
gallery_5371_918_8741
Ngày: 19/06/2011
 • 5 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 5 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
anhso-101325_dsdádádáds
Ngày: 19/06/2011
 • 5 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 5 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
56112693201106142003371861107819192_000
Ngày: 19/06/2011
 • 12 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 12 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
tumblr_lmkimtK6vt1qke9p7o1_250
Ngày: 10/06/2011
 • 15 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 15 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
tumblr_lmkilniquH1qke9p7o1_250
Ngày: 10/06/2011
 • 6 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 6 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
tumblr_lmk45323LC1qhmu6vo1_500
Ngày: 10/06/2011
 • 9 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 9 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
tumblr_lmk8mzMYzj1qko7nmo1_500
Ngày: 10/06/2011
 • 7 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 7 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
tumblr_lmk3z5Hkxx1qhmu6vo1_500
Ngày: 10/06/2011
 • 5 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 5 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
tumblr_lmk3rbjmur1qhmu6vo1_500
Ngày: 10/06/2011
 • 8 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 8 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
tumblr_lmj4gfSrlW1qdceyqo1_500
Ngày: 10/06/2011
 • 7 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 7 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
 • 200 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
 • 111 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Jiyeon_White_Wall_by_meyameya
Ngày: 10/06/2011
 • 5 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 5 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Jiyeon_on_Strong_Heart_by_biluns
Ngày: 10/06/2011
 • 2 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 2 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
JiYeon_by_SeungMin
Ngày: 10/06/2011
 • 5 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 5 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
tumblr_lmj03id0Pe1qke9p7o1_400
Ngày: 09/06/2011
 • 5 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 5 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Miêu tả...
tumblr_lmeu6wVIlz1qke9p7o1_500
Ngày: 09/06/2011
 • 10 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 10 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Miêu tả...
tumblr_lm2pj3qFrX1qe65h9o1_500
Ngày: 09/06/2011
 • 10 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 10 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
tumblr_lm2pgzGMNh1qe65h9o1_500
Ngày: 09/06/2011
 • 4 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 4 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
tumblr_lm2pffLWQp1qe65h9o1_500
Ngày: 09/06/2011
 • 5 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 5 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
tumblr_lm2m7aGsmx1qk12q0o1_500
Ngày: 09/06/2011
 • 5 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 5 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
tumblr_lm2aw8ZqIp1qckwuh
Ngày: 09/06/2011
 • 6 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 6 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
tumblr_lm2av4FaEn1qckwuh
Ngày: 09/06/2011
 • 9 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 9 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
tumblr_lm1nn1AQev1qkuo30o1_500
Ngày: 09/06/2011
 • 6 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 6 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
tumblr_lm0ho2TLyr1qe65h9o1_500
Ngày: 09/06/2011
 • 10 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 10 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
tumblr_lm0hn18vNB1qe65h9o1_500
Ngày: 09/06/2011
 • 8 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 8 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
tumblr_lm0hg5u0H21qdsdazo1_500
Ngày: 09/06/2011
 • 5 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 5 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
tumblr_lm0hfai1zO1qdsdazo1_500
Ngày: 09/06/2011
 • 3 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 3 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
tumblr_lm0hbm53TQ1qdsdazo1_500
Ngày: 09/06/2011
 • 10 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 10 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
TAGs
Bình luận
YuuTomomi 10-5
QUẢNG CÁO
ALBUM
 • 388 ảnh
 • 87 ảnh
 • 341 ảnh
 • 46 ảnh
 • 419 ảnh
QUẢNG CÁO
Share URL
HTML Code
BB Code