Album: Tổng hợp hình nền 08
Ngày upload: 22/05/2009 93 ảnh 1012 lượt xem0 bình luận
Xem theo
Trình chiếu
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 5 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 5 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 4 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 4 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 3 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 3 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 4 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 4 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 3 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 3 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 6 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 6 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 13 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 13 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 6 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 6 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Mình từng thích góc chụp hình này. Một cái gì đó sâu thẳm, xa xăm, một csi gì đó nổi bật, và một cái gì đó đồng đều...
Nhìn bàn phím này, mình chắc đây là bàn phím của một nước châu Âu, mà cụ thể ở đây là Đức
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 4 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 4 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 4 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 4 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 3 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 3 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 8 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 8 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 9 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 9 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 30 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 30 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 3 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 3 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 8 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 8 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 3 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 3 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 2 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 2 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 5 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 5 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 6 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 6 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 6 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 6 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 7 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 7 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 3 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 3 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 9 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 9 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 3 lượt xem
 • 2 bình luận
 • 3 lượt xem
 • 2 lượt bình luận
Bức hình này không dùng hiệu ứng "thô bạo" của Photoshop nên vẫn giữ được vẻ tự nhiên.
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 3 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 3 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 5 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 5 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 5 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 5 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 2 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 2 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 2 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 2 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 6 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 6 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
AnhSo Wallpaper
Ngày: 22/05/2009
 • 2 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 2 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bình luận
Share URL
HTML Code
BB Code