Album: Con Voi
Ngày upload: 25/08/2006 77 ảnh 3135 lượt xem0 bình luận
Họ Voi là một họ của các động vật da dày, và là họ duy nhất còn tồn tại thuộc về bộ có vòi (hay bộ mũi dài, danh pháp khoa học: Proboscidea). Họ Voi hiện có ba loài: voi bụi rậm châu Phi và voi rừng châu Phi (có thể được hiểu chung là voi châu Phi) và voi châu Á (ngày trước được hiểu như là voi Ấn Độ). Có một loài nữa cũng được biết đến nhưng đã bị tuyệt chủng ở thời kỳ băng hà cách đây chừng 10.000 năm.

Voi là động vật có vú lớn nhất còn sinh sống trên mặt đất ngày nay. Chu kỳ mang thai của voi là 22 tháng, dài nhất trong số các động vật sống trên mặt đất. Voi con mới sinh cân nặng khoảng 120 kg (265 pao). Voi có thể sống tới 70 năm, với một vài cá thể có thể sống lâu hơn. Con voi nặng nhất được công nhận là con voi bị bắn hạ tại Angola năm 1974. Nó là một con voi đực, nặng 12.000 kg (26.400 pao). Các loài voi nhỏ nhất, với kích thước chỉ cỡ con bê hay con lợn lớn, là các loài voi tiền sử đã sinh sống trên đảo Crete cho tới khoảng năm 5000 TCN, và có thể là tới những năm khoảng 3000 TCN. Các hộp sọ rải rác của chúng, với lỗ vòi lớn duy nhất đặc trưng ở phía trước, có lẽ là cơ sở của niềm tin về sự tồn tại của những người khổng lồ một mắt (cyclops) trong Odyssey của Homer.

Các nghiên cứu gần đây về các di tích động vật tại miền trung Trung Quốc cho thấy người tiền sử ăn thịt voi. Voi hiện nay là động vật được bảo vệ, và việc nuôi nhốt như là động vật cảnh bị cấm trên toàn thế giới.
Xem theo
Trình chiếu
lonebullele
Ngày: 25/08/2006
 • 382 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 382 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
elewalkwater
Ngày: 25/08/2006
 • 469 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 469 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
eletrees
Ngày: 25/08/2006
 • 297 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 297 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
elesdrink
Ngày: 25/08/2006
 • 216 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 216 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
elepic58
Ngày: 25/08/2006
 • 233 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 233 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
elepic54
Ngày: 25/08/2006
 • 138 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 138 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
elepic51
Ngày: 25/08/2006
 • 118 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 118 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
elepic50
Ngày: 25/08/2006
 • 44 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 44 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
elepic49
Ngày: 25/08/2006
 • 53 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 53 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
elepic48
Ngày: 25/08/2006
 • 81 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 81 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
elepic43
Ngày: 25/08/2006
 • 22 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 22 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
elepic42
Ngày: 25/08/2006
 • 20 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 20 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
elepic41
Ngày: 25/08/2006
 • 39 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 39 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
elepic40
Ngày: 25/08/2006
 • 23 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 23 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
elepic37
Ngày: 25/08/2006
 • 20 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 20 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
elepic36
Ngày: 25/08/2006
 • 50 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 50 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
elepic33
Ngày: 25/08/2006
 • 58 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 58 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
elepic31
Ngày: 25/08/2006
 • 68 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 68 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
elepic29
Ngày: 25/08/2006
 • 18 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 18 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
elepic24
Ngày: 25/08/2006
 • 21 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 21 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
elepic11
Ngày: 25/08/2006
 • 35 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 35 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
elepic6
Ngày: 25/08/2006
 • 22 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 22 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
elepic3
Ngày: 25/08/2006
 • 10 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 10 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
elephantsafrican
Ngày: 25/08/2006
 • 9 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 9 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
elephans017
Ngày: 25/08/2006
 • 39 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 39 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
elephans016
Ngày: 25/08/2006
 • 22 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 22 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
elephans015
Ngày: 25/08/2006
 • 25 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 25 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
elephans013
Ngày: 25/08/2006
 • 26 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 26 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
elephans010
Ngày: 25/08/2006
 • 47 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 47 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
elephans006
Ngày: 25/08/2006
 • 38 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 38 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
elephans005
Ngày: 25/08/2006
 • 29 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 29 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
elecrossriver
Ngày: 25/08/2006
 • 17 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 17 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
TAGs
Bình luận
ahha Công cốc
QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Share URL
HTML Code
BB Code