Album: Thủ đô Luân Đôn
Ngày upload: 06/09/2006 67 ảnh 4899 lượt xem0 bình luận
Luân Đôn, là thủ đô của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland và là thủ đô de facto của nước Anh. Nó cũng là một trong những thành phố nổi tiếng nhất Liên minh châu Âu.
Xem theo
Trình chiếu
Houses.of.parliament.overall.arp
Ngày: 06/09/2006
 • 327 lượt xem
 • 0 bình luận
WhiteTowerThroneRoom
Ngày: 06/09/2006
 • 210 lượt xem
 • 0 bình luận
WhisperingGallery
Ngày: 06/09/2006
 • 175 lượt xem
 • 0 bình luận
TwoPuntsOnTheCam
Ngày: 06/09/2006
 • 225 lượt xem
 • 0 bình luận
TowerOfLondon
Ngày: 06/09/2006
 • 198 lượt xem
 • 0 bình luận
TowerBridge
Ngày: 06/09/2006
 • 212 lượt xem
 • 0 bình luận
WomanOnBuckinghamPalaceStatue
Ngày: 06/09/2006
 • 163 lượt xem
 • 0 bình luận
Tower of London_ Queen Elizabeth's Walk(1)
Ngày: 06/09/2006
 • 164 lượt xem
 • 0 bình luận
Tower of London showing Tower Bridge
Ngày: 06/09/2006
 • 131 lượt xem
 • 0 bình luận
Tower of London
Ngày: 06/09/2006
 • 135 lượt xem
 • 0 bình luận
Tottenham Court Road
Ngày: 06/09/2006
 • 146 lượt xem
 • 0 bình luận
TopOfLondonEyeLookingEast
Ngày: 06/09/2006
 • 187 lượt xem
 • 0 bình luận
Street scene
Ngày: 06/09/2006
 • 122 lượt xem
 • 0 bình luận
StPaulsFromWhisperingGallery
Ngày: 06/09/2006
 • 159 lượt xem
 • 0 bình luận
StJohnsCollege
Ngày: 06/09/2006
 • 197 lượt xem
 • 0 bình luận
St Pauls Cathedral
Ngày: 06/09/2006
 • 136 lượt xem
 • 0 bình luận
SoccerFansOnTrafalgarSquareLion
Ngày: 06/09/2006
 • 189 lượt xem
 • 0 bình luận
RomanWall
Ngày: 06/09/2006
 • 151 lượt xem
 • 0 bình luận
Piccadilly Circus3
Ngày: 06/09/2006
 • 139 lượt xem
 • 0 bình luận
ParliamentFromLondonEye
Ngày: 06/09/2006
 • 225 lượt xem
 • 0 bình luận
Paddle Boat under Tower Bridge
Ngày: 06/09/2006
 • 164 lượt xem
 • 0 bình luận
Nelsons Column(1)
Ngày: 06/09/2006
 • 125 lượt xem
 • 0 bình luận
LondonTrafalgarSquare
Ngày: 06/09/2006
 • 234 lượt xem
 • 0 bình luận
LondonTowerOfLondon
Ngày: 06/09/2006
 • 178 lượt xem
 • 0 bình luận
LondonTheMall
Ngày: 06/09/2006
 • 197 lượt xem
 • 0 bình luận
LondonStJamesPark
Ngày: 06/09/2006
 • 169 lượt xem
 • 0 bình luận
LondonSkyline
Ngày: 06/09/2006
 • 248 lượt xem
 • 0 bình luận
LondonRedTelephoneBoxes(1)
Ngày: 06/09/2006
 • 160 lượt xem
 • 0 bình luận
LondonRedBusses
Ngày: 06/09/2006
 • 165 lượt xem
 • 0 bình luận
LondonHousesOfParliament
Ngày: 06/09/2006
 • 147 lượt xem
 • 0 bình luận
LondonHorseguardsParade4
Ngày: 06/09/2006
 • 159 lượt xem
 • 0 bình luận
LondonHorseguardsParade3
Ngày: 06/09/2006
 • 132 lượt xem
 • 0 bình luận
TAGs
Bình luận
ahha Công cốc
QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Share URL
HTML Code
BB Code