Album: Thủ đô Luân Đôn
Ngày upload: 06/09/2006 67 ảnh 4868 lượt xem0 bình luận
Luân Đôn, là thủ đô của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland và là thủ đô de facto của nước Anh. Nó cũng là một trong những thành phố nổi tiếng nhất Liên minh châu Âu.
Xem theo
Trình chiếu
Houses.of.parliament.overall.arp
Ngày: 06/09/2006
 • 326 lượt xem
 • 0 bình luận
WhiteTowerThroneRoom
Ngày: 06/09/2006
 • 209 lượt xem
 • 0 bình luận
WhisperingGallery
Ngày: 06/09/2006
 • 174 lượt xem
 • 0 bình luận
TwoPuntsOnTheCam
Ngày: 06/09/2006
 • 224 lượt xem
 • 0 bình luận
TowerOfLondon
Ngày: 06/09/2006
 • 197 lượt xem
 • 0 bình luận
TowerBridge
Ngày: 06/09/2006
 • 211 lượt xem
 • 0 bình luận
WomanOnBuckinghamPalaceStatue
Ngày: 06/09/2006
 • 162 lượt xem
 • 0 bình luận
Tower of London_ Queen Elizabeth's Walk(1)
Ngày: 06/09/2006
 • 163 lượt xem
 • 0 bình luận
Tower of London showing Tower Bridge
Ngày: 06/09/2006
 • 130 lượt xem
 • 0 bình luận
Tower of London
Ngày: 06/09/2006
 • 134 lượt xem
 • 0 bình luận
Tottenham Court Road
Ngày: 06/09/2006
 • 145 lượt xem
 • 0 bình luận
TopOfLondonEyeLookingEast
Ngày: 06/09/2006
 • 186 lượt xem
 • 0 bình luận
Street scene
Ngày: 06/09/2006
 • 121 lượt xem
 • 0 bình luận
StPaulsFromWhisperingGallery
Ngày: 06/09/2006
 • 158 lượt xem
 • 0 bình luận
StJohnsCollege
Ngày: 06/09/2006
 • 196 lượt xem
 • 0 bình luận
St Pauls Cathedral
Ngày: 06/09/2006
 • 134 lượt xem
 • 0 bình luận
SoccerFansOnTrafalgarSquareLion
Ngày: 06/09/2006
 • 188 lượt xem
 • 0 bình luận
RomanWall
Ngày: 06/09/2006
 • 150 lượt xem
 • 0 bình luận
Piccadilly Circus3
Ngày: 06/09/2006
 • 138 lượt xem
 • 0 bình luận
ParliamentFromLondonEye
Ngày: 06/09/2006
 • 224 lượt xem
 • 0 bình luận
Paddle Boat under Tower Bridge
Ngày: 06/09/2006
 • 163 lượt xem
 • 0 bình luận
Nelsons Column(1)
Ngày: 06/09/2006
 • 123 lượt xem
 • 0 bình luận
LondonTrafalgarSquare
Ngày: 06/09/2006
 • 233 lượt xem
 • 0 bình luận
LondonTowerOfLondon
Ngày: 06/09/2006
 • 177 lượt xem
 • 0 bình luận
LondonTheMall
Ngày: 06/09/2006
 • 196 lượt xem
 • 0 bình luận
LondonStJamesPark
Ngày: 06/09/2006
 • 168 lượt xem
 • 0 bình luận
LondonSkyline
Ngày: 06/09/2006
 • 247 lượt xem
 • 0 bình luận
LondonRedTelephoneBoxes(1)
Ngày: 06/09/2006
 • 159 lượt xem
 • 0 bình luận
LondonRedBusses
Ngày: 06/09/2006
 • 164 lượt xem
 • 0 bình luận
LondonHousesOfParliament
Ngày: 06/09/2006
 • 146 lượt xem
 • 0 bình luận
LondonHorseguardsParade4
Ngày: 06/09/2006
 • 158 lượt xem
 • 0 bình luận
LondonHorseguardsParade3
Ngày: 06/09/2006
 • 131 lượt xem
 • 0 bình luận
TAGs
Bình luận
ahha Công cốc
QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Share URL
HTML Code
BB Code