Album: Bánh Tiramisu
Ngày upload: 21/04/2008 24 ảnh 375 lượt xem0 bình luận
tên lai là Tiramisu, nhưng tên Ý gốc là Tiramisù. Vào chiến tranh thế giới lần I, ở Bắc Ý, những người phụ nữ đã làm bánh này để tiễn các chàng trai ra trận, họ tin rằng caféin và vị ngọt đó sẽ tiếp sức cho các chàng trai thắng trận trở về, hơn nữa nó còn tượng trưng cho tình yêu. Đó là lý do tại sao món này nó gắn với nước Ý. Nhưng trải qua nhiều năm, nguồn gốc chính thức của món này đã bị "mất tích" và công thức + hình thức thì có cả n dị bản, mỗi người 1 kiểu ...
Xem theo
Trình chiếu
tiramisu-choco-apple
Ngày: 21/04/2008
 • 10 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 10 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
tiramisu
Ngày: 21/04/2008
 • 9 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 9 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
tiramisu
Ngày: 21/04/2008
 • 12 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 12 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Tiramisu
Ngày: 21/04/2008
 • 23 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 23 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
tiramisu
Ngày: 21/04/2008
 • 7 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 7 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
tiramisu-cupcakes-2
Ngày: 21/04/2008
 • 4 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 4 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
tiramisu-cupcakes-1
Ngày: 21/04/2008
 • 4 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 4 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
tiramisu
Ngày: 21/04/2008
 • 16 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 16 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
wattseed_damper
Ngày: 21/04/2008
 • 3 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 3 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
ANZACS
Ngày: 21/04/2008
 • 7 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 7 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
219-Tiramisu-Laurie
Ngày: 21/04/2008
 • 3 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 3 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
TIRAMISU
Ngày: 21/04/2008
 • 16 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 16 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
tiramisu_RDcropped
Ngày: 21/04/2008
 • 13 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 13 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Tramixu
Ngày: 21/04/2008
 • 4 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 4 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
tiramisu
Ngày: 21/04/2008
 • 4 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 4 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Tiramisu-3
Ngày: 21/04/2008
 • 17 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 17 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
palladium04
Ngày: 21/04/2008
 • 5 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 5 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
IMG_3325
Ngày: 21/04/2008
 • 4 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 4 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
IMG_3306
Ngày: 21/04/2008
 • 11 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 11 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
956650285_eb71890aea
Ngày: 21/04/2008
 • 2 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 2 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
779459
Ngày: 21/04/2008
 • 7 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 7 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
515849652_7468681fd7
Ngày: 21/04/2008
 • 3 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 3 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
218
Ngày: 21/04/2008
 • 6 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 6 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
1025339857_20df40f413
Ngày: 21/04/2008
 • 2 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 2 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
TAGs
Bình luận
ahha Công cốc
QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Share URL
HTML Code
BB Code