Chuyển ảnh
browncoffee1995 Bạn đang nghĩ gì?
Ảnh
QUẢNG CÁO
LINK CHIA SẺ
Link trực tiếp
Mã nhúng blog
Mã nhúng forum
THÔNG TIN ẢNH
  • Chụp bằng:
  • Độ phân giải:
  • Chụp ngày:
  • Upload ngày: 02/10/2011 3:58:37 CH
THÔNG SỐ CHỤP
  • F stop:
  • Exposure:
  • Focal length:
  • Shutter speed(Tv):