Album: Bà Trần Lệ Xuân - Đệ nhất Phu nhân của Việt Nam Cộng hòa
Ngày upload: 26/04/2011 60 ảnh 2159 lượt xem2 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân sinh năm 1924 tại Hà Nội trong một gia đình danh giá: thân mẫu của bà là cháu ngoại của vua Đồng Khánh và em họ của vua Bảo Đại, nhà vua cuối cùng của triều Nguyễn. Thân phụ của bà là Luật sư Trần Văn Chương, người từng giữ chức Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Hoa Kỳ. Thời bé, bà Trần Lệ Xuân học trường Albert Sarraut và tốt nghiệp tú tài Pháp. Năm 1943 bà kết hôn với ông Ngô Đình Nhu đồng thời bắt đầu theo Công giáo. Ông Ngô Đình Nhu là em trai và là cố vấn cho Tổng thống VNCH lúc đó là ông Ngô Đình Diệm, vì vậy bà Trần Lệ Xuân còn được gọi là 'Bà Cố vấn'. Vì Tổng thống Diệm không có vợ, nên bà cũng được coi là Đệ nhất Phu nhân VNCH (1955-1963). Bà đã qua đời "hồi 2 giờ sáng Chủ nhật, 24/2/2011 trùng ngày lễ Phục Sinh, tại một bệnh viện ở Rome, Ý
Xem theo
Trình chiếu
Bà Trần Lệ Xuân (60)
Ngày: 26/04/2011
 • 663 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 663 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (59)
Ngày: 26/04/2011
 • 529 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 529 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (58)
Ngày: 26/04/2011
 • 398 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 398 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (57)
Ngày: 26/04/2011
 • 823 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 823 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (56)
Ngày: 26/04/2011
 • 746 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 746 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (55)
Ngày: 26/04/2011
 • 879 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 879 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (54)
Ngày: 26/04/2011
 • 822 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 822 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (53)
Ngày: 26/04/2011
 • 707 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 707 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (52)
Ngày: 26/04/2011
 • 708 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 708 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (51)
Ngày: 26/04/2011
 • 31 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 31 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (50)
Ngày: 26/04/2011
 • 32 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 32 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (49)
Ngày: 26/04/2011
 • 27 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 27 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (48)
Ngày: 26/04/2011
 • 315 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 315 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (47)
Ngày: 26/04/2011
 • 838 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 838 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (46)
Ngày: 26/04/2011
 • 26 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 26 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (45)
Ngày: 26/04/2011
 • 873 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 873 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (44)
Ngày: 26/04/2011
 • 23 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 23 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (43)
Ngày: 26/04/2011
 • 17 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 17 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (42)
Ngày: 26/04/2011
 • 629 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 629 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (41)
Ngày: 26/04/2011
 • 24 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 24 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (40)
Ngày: 26/04/2011
 • 21 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 21 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (39)
Ngày: 26/04/2011
 • 99 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 99 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (38)
Ngày: 26/04/2011
 • 24 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 24 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (37)
Ngày: 26/04/2011
 • 583 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 583 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (36)
Ngày: 26/04/2011
 • 259 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 259 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (35)
Ngày: 26/04/2011
 • 30 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 30 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (34)
Ngày: 26/04/2011
 • 19 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 19 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (33)
Ngày: 26/04/2011
 • 16 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 16 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (32)
Ngày: 26/04/2011
 • 680 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 680 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (31)
Ngày: 26/04/2011
 • 24 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 24 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (30)
Ngày: 26/04/2011
 • 19 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 19 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (29)
Ngày: 26/04/2011
 • 19 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 19 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bình luận
 • sayke: con mẹ bọn công giáo chó tao dis cả giáo hội tụi mày.
  30/04/2011 08:20:48 CH
Share URL
HTML Code
BB Code