Album: Bà Trần Lệ Xuân - Đệ nhất Phu nhân của Việt Nam Cộng hòa
Ngày upload: 26/04/2011 60 ảnh 28200 lượt xem2 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân sinh năm 1924 tại Hà Nội trong một gia đình danh giá: thân mẫu của bà là cháu ngoại của vua Đồng Khánh và em họ của vua Bảo Đại, nhà vua cuối cùng của triều Nguyễn. Thân phụ của bà là Luật sư Trần Văn Chương, người từng giữ chức Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Hoa Kỳ. Thời bé, bà Trần Lệ Xuân học trường Albert Sarraut và tốt nghiệp tú tài Pháp. Năm 1943 bà kết hôn với ông Ngô Đình Nhu đồng thời bắt đầu theo Công giáo. Ông Ngô Đình Nhu là em trai và là cố vấn cho Tổng thống VNCH lúc đó là ông Ngô Đình Diệm, vì vậy bà Trần Lệ Xuân còn được gọi là 'Bà Cố vấn'. Vì Tổng thống Diệm không có vợ, nên bà cũng được coi là Đệ nhất Phu nhân VNCH (1955-1963). Bà đã qua đời "hồi 2 giờ sáng Chủ nhật, 24/2/2011 trùng ngày lễ Phục Sinh, tại một bệnh viện ở Rome, Ý
Xem theo
Trình chiếu
Bà Trần Lệ Xuân (60)
Ngày: 26/04/2011
 • 5808 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (59)
Ngày: 26/04/2011
 • 4543 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (58)
Ngày: 26/04/2011
 • 4662 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (57)
Ngày: 26/04/2011
 • 3941 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (56)
Ngày: 26/04/2011
 • 3872 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (55)
Ngày: 26/04/2011
 • 3767 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (54)
Ngày: 26/04/2011
 • 3085 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (53)
Ngày: 26/04/2011
 • 3137 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (52)
Ngày: 26/04/2011
 • 3118 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (51)
Ngày: 26/04/2011
 • 2438 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (50)
Ngày: 26/04/2011
 • 3432 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (49)
Ngày: 26/04/2011
 • 3222 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (48)
Ngày: 26/04/2011
 • 3054 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (47)
Ngày: 26/04/2011
 • 2873 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (46)
Ngày: 26/04/2011
 • 2491 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (45)
Ngày: 26/04/2011
 • 2716 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (44)
Ngày: 26/04/2011
 • 2248 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (43)
Ngày: 26/04/2011
 • 2454 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (42)
Ngày: 26/04/2011
 • 3184 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (41)
Ngày: 26/04/2011
 • 2686 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (40)
Ngày: 26/04/2011
 • 2058 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (39)
Ngày: 26/04/2011
 • 3275 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (38)
Ngày: 26/04/2011
 • 2210 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (37)
Ngày: 26/04/2011
 • 2322 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (36)
Ngày: 26/04/2011
 • 2269 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (35)
Ngày: 26/04/2011
 • 2208 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (34)
Ngày: 26/04/2011
 • 2603 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (33)
Ngày: 26/04/2011
 • 1928 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (32)
Ngày: 26/04/2011
 • 2737 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (31)
Ngày: 26/04/2011
 • 1966 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (30)
Ngày: 26/04/2011
 • 1922 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (29)
Ngày: 26/04/2011
 • 2040 lượt xem
 • 0 bình luận
Bình luận
 • sayke: con mẹ bọn công giáo chó tao dis cả giáo hội tụi mày.
  30/04/2011 08:20:48 PM
enrich2412 Bạn đang nghĩ gì?
QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Share URL
HTML Code
BB Code