Album: Bà Trần Lệ Xuân - Đệ nhất Phu nhân của Việt Nam Cộng hòa
Ngày upload: 26/04/2011 60 ảnh 27625 lượt xem2 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân sinh năm 1924 tại Hà Nội trong một gia đình danh giá: thân mẫu của bà là cháu ngoại của vua Đồng Khánh và em họ của vua Bảo Đại, nhà vua cuối cùng của triều Nguyễn. Thân phụ của bà là Luật sư Trần Văn Chương, người từng giữ chức Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Hoa Kỳ. Thời bé, bà Trần Lệ Xuân học trường Albert Sarraut và tốt nghiệp tú tài Pháp. Năm 1943 bà kết hôn với ông Ngô Đình Nhu đồng thời bắt đầu theo Công giáo. Ông Ngô Đình Nhu là em trai và là cố vấn cho Tổng thống VNCH lúc đó là ông Ngô Đình Diệm, vì vậy bà Trần Lệ Xuân còn được gọi là 'Bà Cố vấn'. Vì Tổng thống Diệm không có vợ, nên bà cũng được coi là Đệ nhất Phu nhân VNCH (1955-1963). Bà đã qua đời "hồi 2 giờ sáng Chủ nhật, 24/2/2011 trùng ngày lễ Phục Sinh, tại một bệnh viện ở Rome, Ý
Xem theo
Trình chiếu
Bà Trần Lệ Xuân (60)
Ngày: 26/04/2011
 • 5740 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (59)
Ngày: 26/04/2011
 • 4514 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (58)
Ngày: 26/04/2011
 • 4615 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (57)
Ngày: 26/04/2011
 • 3902 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (56)
Ngày: 26/04/2011
 • 3829 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (55)
Ngày: 26/04/2011
 • 3733 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (54)
Ngày: 26/04/2011
 • 3051 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (53)
Ngày: 26/04/2011
 • 3101 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (52)
Ngày: 26/04/2011
 • 3085 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (51)
Ngày: 26/04/2011
 • 2417 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (50)
Ngày: 26/04/2011
 • 3395 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (49)
Ngày: 26/04/2011
 • 3175 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (48)
Ngày: 26/04/2011
 • 3021 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (47)
Ngày: 26/04/2011
 • 2839 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (46)
Ngày: 26/04/2011
 • 2468 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (45)
Ngày: 26/04/2011
 • 2695 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (44)
Ngày: 26/04/2011
 • 2229 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (43)
Ngày: 26/04/2011
 • 2440 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (42)
Ngày: 26/04/2011
 • 3157 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (41)
Ngày: 26/04/2011
 • 2663 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (40)
Ngày: 26/04/2011
 • 2044 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (39)
Ngày: 26/04/2011
 • 3245 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (38)
Ngày: 26/04/2011
 • 2192 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (37)
Ngày: 26/04/2011
 • 2296 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (36)
Ngày: 26/04/2011
 • 2238 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (35)
Ngày: 26/04/2011
 • 2187 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (34)
Ngày: 26/04/2011
 • 2588 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (33)
Ngày: 26/04/2011
 • 1913 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (32)
Ngày: 26/04/2011
 • 2704 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (31)
Ngày: 26/04/2011
 • 1957 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (30)
Ngày: 26/04/2011
 • 1910 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (29)
Ngày: 26/04/2011
 • 2026 lượt xem
 • 0 bình luận
Bình luận
 • sayke: con mẹ bọn công giáo chó tao dis cả giáo hội tụi mày.
  30/04/2011 08:20:48 PM
enrich2412 Bạn đang nghĩ gì?
QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Share URL
HTML Code
BB Code