Album: Bà Trần Lệ Xuân - Đệ nhất Phu nhân của Việt Nam Cộng hòa
Ngày upload: 26/04/2011 60 ảnh 841 lượt xem2 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân sinh năm 1924 tại Hà Nội trong một gia đình danh giá: thân mẫu của bà là cháu ngoại của vua Đồng Khánh và em họ của vua Bảo Đại, nhà vua cuối cùng của triều Nguyễn. Thân phụ của bà là Luật sư Trần Văn Chương, người từng giữ chức Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Hoa Kỳ. Thời bé, bà Trần Lệ Xuân học trường Albert Sarraut và tốt nghiệp tú tài Pháp. Năm 1943 bà kết hôn với ông Ngô Đình Nhu đồng thời bắt đầu theo Công giáo. Ông Ngô Đình Nhu là em trai và là cố vấn cho Tổng thống VNCH lúc đó là ông Ngô Đình Diệm, vì vậy bà Trần Lệ Xuân còn được gọi là 'Bà Cố vấn'. Vì Tổng thống Diệm không có vợ, nên bà cũng được coi là Đệ nhất Phu nhân VNCH (1955-1963). Bà đã qua đời "hồi 2 giờ sáng Chủ nhật, 24/2/2011 trùng ngày lễ Phục Sinh, tại một bệnh viện ở Rome, Ý
Xem theo
Trình chiếu
Bà Trần Lệ Xuân (60)
Ngày: 26/04/2011
 • 212 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 212 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (59)
Ngày: 26/04/2011
 • 147 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 147 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (58)
Ngày: 26/04/2011
 • 297 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 297 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (57)
Ngày: 26/04/2011
 • 310 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 310 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (56)
Ngày: 26/04/2011
 • 295 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 295 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (55)
Ngày: 26/04/2011
 • 324 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 324 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (54)
Ngày: 26/04/2011
 • 319 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 319 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (53)
Ngày: 26/04/2011
 • 177 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 177 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (52)
Ngày: 26/04/2011
 • 259 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 259 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (51)
Ngày: 26/04/2011
 • 12 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 12 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (50)
Ngày: 26/04/2011
 • 15 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 15 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (49)
Ngày: 26/04/2011
 • 12 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 12 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (48)
Ngày: 26/04/2011
 • 48 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 48 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (47)
Ngày: 26/04/2011
 • 343 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 343 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (46)
Ngày: 26/04/2011
 • 11 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 11 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (45)
Ngày: 26/04/2011
 • 357 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 357 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (44)
Ngày: 26/04/2011
 • 9 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 9 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (43)
Ngày: 26/04/2011
 • 7 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 7 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (42)
Ngày: 26/04/2011
 • 206 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 206 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (41)
Ngày: 26/04/2011
 • 11 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 11 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (40)
Ngày: 26/04/2011
 • 9 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 9 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (39)
Ngày: 26/04/2011
 • 27 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 27 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (38)
Ngày: 26/04/2011
 • 9 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 9 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (37)
Ngày: 26/04/2011
 • 148 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 148 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (36)
Ngày: 26/04/2011
 • 157 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 157 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (35)
Ngày: 26/04/2011
 • 10 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 10 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (34)
Ngày: 26/04/2011
 • 6 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 6 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (33)
Ngày: 26/04/2011
 • 5 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 5 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (32)
Ngày: 26/04/2011
 • 274 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 274 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (31)
Ngày: 26/04/2011
 • 8 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 8 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (30)
Ngày: 26/04/2011
 • 8 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 8 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (29)
Ngày: 26/04/2011
 • 7 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 7 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bình luận
 • sayke: con mẹ bọn công giáo chó tao dis cả giáo hội tụi mày.
  30/04/2011 08:20:48 CH
Share URL
HTML Code
BB Code