Album: Bà Trần Lệ Xuân - Đệ nhất Phu nhân của Việt Nam Cộng hòa
Ngày upload: 26/04/2011 60 ảnh 30433 lượt xem2 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân sinh năm 1924 tại Hà Nội trong một gia đình danh giá: thân mẫu của bà là cháu ngoại của vua Đồng Khánh và em họ của vua Bảo Đại, nhà vua cuối cùng của triều Nguyễn. Thân phụ của bà là Luật sư Trần Văn Chương, người từng giữ chức Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Hoa Kỳ. Thời bé, bà Trần Lệ Xuân học trường Albert Sarraut và tốt nghiệp tú tài Pháp. Năm 1943 bà kết hôn với ông Ngô Đình Nhu đồng thời bắt đầu theo Công giáo. Ông Ngô Đình Nhu là em trai và là cố vấn cho Tổng thống VNCH lúc đó là ông Ngô Đình Diệm, vì vậy bà Trần Lệ Xuân còn được gọi là 'Bà Cố vấn'. Vì Tổng thống Diệm không có vợ, nên bà cũng được coi là Đệ nhất Phu nhân VNCH (1955-1963). Bà đã qua đời "hồi 2 giờ sáng Chủ nhật, 24/2/2011 trùng ngày lễ Phục Sinh, tại một bệnh viện ở Rome, Ý
Xem theo
Trình chiếu
Bà Trần Lệ Xuân (60)
Ngày: 26/04/2011
 • 342 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (59)
Ngày: 26/04/2011
 • 168 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (58)
Ngày: 26/04/2011
 • 376 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (57)
Ngày: 26/04/2011
 • 440 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (56)
Ngày: 26/04/2011
 • 381 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (55)
Ngày: 26/04/2011
 • 339 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (54)
Ngày: 26/04/2011
 • 364 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (53)
Ngày: 26/04/2011
 • 255 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (52)
Ngày: 26/04/2011
 • 212 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (51)
Ngày: 26/04/2011
 • 49 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (50)
Ngày: 26/04/2011
 • 85 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (49)
Ngày: 26/04/2011
 • 91 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (48)
Ngày: 26/04/2011
 • 350 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (47)
Ngày: 26/04/2011
 • 246 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (46)
Ngày: 26/04/2011
 • 50 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (45)
Ngày: 26/04/2011
 • 279 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (44)
Ngày: 26/04/2011
 • 62 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (43)
Ngày: 26/04/2011
 • 40 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (42)
Ngày: 26/04/2011
 • 153 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (41)
Ngày: 26/04/2011
 • 71 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (40)
Ngày: 26/04/2011
 • 28 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (39)
Ngày: 26/04/2011
 • 145 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (38)
Ngày: 26/04/2011
 • 36 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (37)
Ngày: 26/04/2011
 • 239 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (36)
Ngày: 26/04/2011
 • 175 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (35)
Ngày: 26/04/2011
 • 30 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (34)
Ngày: 26/04/2011
 • 37 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (33)
Ngày: 26/04/2011
 • 34 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (32)
Ngày: 26/04/2011
 • 209 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (31)
Ngày: 26/04/2011
 • 38 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (30)
Ngày: 26/04/2011
 • 30 lượt xem
 • 0 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (29)
Ngày: 26/04/2011
 • 33 lượt xem
 • 0 bình luận
Bình luận
 • sayke: con mẹ bọn công giáo chó tao dis cả giáo hội tụi mày.
  30/04/2011 08:20:48 PM
enrich2412 Bạn đang nghĩ gì?
QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Share URL
HTML Code
BB Code