Album: Bà Trần Lệ Xuân - Đệ nhất Phu nhân của Việt Nam Cộng hòa
Ngày upload: 26/04/2011 60 ảnh 1306 lượt xem2 bình luận
Bà Trần Lệ Xuân sinh năm 1924 tại Hà Nội trong một gia đình danh giá: thân mẫu của bà là cháu ngoại của vua Đồng Khánh và em họ của vua Bảo Đại, nhà vua cuối cùng của triều Nguyễn. Thân phụ của bà là Luật sư Trần Văn Chương, người từng giữ chức Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Hoa Kỳ. Thời bé, bà Trần Lệ Xuân học trường Albert Sarraut và tốt nghiệp tú tài Pháp. Năm 1943 bà kết hôn với ông Ngô Đình Nhu đồng thời bắt đầu theo Công giáo. Ông Ngô Đình Nhu là em trai và là cố vấn cho Tổng thống VNCH lúc đó là ông Ngô Đình Diệm, vì vậy bà Trần Lệ Xuân còn được gọi là 'Bà Cố vấn'. Vì Tổng thống Diệm không có vợ, nên bà cũng được coi là Đệ nhất Phu nhân VNCH (1955-1963). Bà đã qua đời "hồi 2 giờ sáng Chủ nhật, 24/2/2011 trùng ngày lễ Phục Sinh, tại một bệnh viện ở Rome, Ý
Xem theo
Trình chiếu
Bà Trần Lệ Xuân (60)
Ngày: 26/04/2011
 • 384 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 384 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (59)
Ngày: 26/04/2011
 • 291 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 291 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (58)
Ngày: 26/04/2011
 • 339 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 339 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (57)
Ngày: 26/04/2011
 • 487 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 487 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (56)
Ngày: 26/04/2011
 • 468 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 468 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (55)
Ngày: 26/04/2011
 • 509 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 509 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (54)
Ngày: 26/04/2011
 • 511 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 511 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (53)
Ngày: 26/04/2011
 • 354 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 354 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (52)
Ngày: 26/04/2011
 • 440 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 440 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (51)
Ngày: 26/04/2011
 • 19 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 19 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (50)
Ngày: 26/04/2011
 • 26 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 26 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (49)
Ngày: 26/04/2011
 • 17 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 17 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (48)
Ngày: 26/04/2011
 • 148 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 148 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (47)
Ngày: 26/04/2011
 • 530 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 530 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (46)
Ngày: 26/04/2011
 • 14 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 14 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (45)
Ngày: 26/04/2011
 • 557 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 557 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (44)
Ngày: 26/04/2011
 • 13 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 13 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (43)
Ngày: 26/04/2011
 • 10 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 10 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (42)
Ngày: 26/04/2011
 • 372 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 372 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (41)
Ngày: 26/04/2011
 • 14 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 14 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (40)
Ngày: 26/04/2011
 • 12 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 12 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (39)
Ngày: 26/04/2011
 • 47 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 47 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (38)
Ngày: 26/04/2011
 • 15 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 15 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (37)
Ngày: 26/04/2011
 • 305 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 305 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (36)
Ngày: 26/04/2011
 • 204 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 204 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (35)
Ngày: 26/04/2011
 • 13 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 13 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (34)
Ngày: 26/04/2011
 • 9 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 9 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (33)
Ngày: 26/04/2011
 • 7 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 7 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (32)
Ngày: 26/04/2011
 • 439 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 439 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (31)
Ngày: 26/04/2011
 • 11 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 11 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (30)
Ngày: 26/04/2011
 • 11 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 11 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bà Trần Lệ Xuân (29)
Ngày: 26/04/2011
 • 12 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 12 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bình luận
 • sayke: con mẹ bọn công giáo chó tao dis cả giáo hội tụi mày.
  30/04/2011 08:20:48 CH
enrich2412 Bạn đang nghĩ gì?
QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Share URL
HTML Code
BB Code