hungnv Sieuthimay.vn
Ảnh
QUẢNG CÁO
LINK CHIA SẺ
Link trực tiếp
Mã nhúng blog
Mã nhúng forum
THÔNG TIN ẢNH
  • Chụp bằng:
  • Độ phân giải:
  • Chụp ngày:
  • Upload ngày: 8/9/2011 10:39:17 AM
THÔNG SỐ CHỤP
  • F stop:
  • Exposure:
  • Focal length:
  • Shutter speed(Tv):