Chuyển ảnh
Thư pháp (15)
Ngày: 16/08/2011
  • 24 lượt xem
  • 0 lượt bình luận
TAGs
Bình luận
khicondt How are you now?
Ảnh
QUẢNG CÁO
LINK CHIA SẺ
Link trực tiếp
Mã nhúng blog
Mã nhúng forum
THÔNG TIN ẢNH
  • Chụp bằng:
  • Độ phân giải:
  • Chụp ngày: Thursday, November 16, 2006 11:50:55 AM
  • Upload ngày: 16/08/2011 5:16:40 CH
THÔNG SỐ CHỤP
  • F stop:
  • Exposure:
  • Focal length:
  • Shutter speed(Tv):