Chào bạn
Nếu tên đăng nhập của bạn có dấu gạch chân (_) hoặc dấu chấm (.), có thể bạn gặp hiện tượng không đăng nhập được Anhso.net bằng Internet explorer và một số trình duyệt khác. Đó là do các trình duyệt này không hỗ trợ Sub-domain có dấu gạch chân. Để giúp bạn khắc phục lỗi này, Anhso.net đề xuất bạn thực hiện việc đổi tên đăng nhập hiện tại sang một tên đăng nhập mới (chưa ai đăng ký). Việc đổi tên tài khoản này sẽ ko làm ảnh hưởng gì đến tài khoản của bạn, gồm toàn bộ ảnh, link đã nhúng, bình luận… (tìm hiểu thêm tại blog Anhso.net)
  • Tên đăng nhập mới phải nhiều hơn 2 nhưng không vượt quá 60 ký tự
  • Chỉ gồm các ký tự trong bảng chữ cái (A-Z), các số (0-9) và dấu gạch ngang (-). Khoảng trắng và các ký tự đặc biệt khác đều không hợp lệ
  • Không thể bắt đầu hay kết thúc tên miền bằng dấu (-)

    VD về các tên miền hợp lệ

    dangky123.anhso.net

    dang-ky.anhso.net

Đăng nhập

Chưa có tài khoản?
Bạn muốn báo lỗi, gợi ý tính năng, hay đơn giản là nói một câu chào Anhso.net?
Cảm ơn bạn. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể.