Album: Hoa cúc dại
Ngày upload: 26/03/2012 22 ảnh 3885 lượt xem0 bình luận
Loài hoa có nhụy vàng ở giữa, xung quanh là những cánh trắng muốt, mềm mại, mỏng manh. Nhìn những bông cúc dại vươn mình trong nắng gió, người ta có thể cảm nhận được điều gì đó thật mộc mạc nhưng cũng lại thật mãnh liệt của niềm khao khát được sống.
Xem theo
Trình chiếu
Hoa cúc dại (22)
Ngày: 26/03/2012
 • 657 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 657 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (21)
Ngày: 26/03/2012
 • 390 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 390 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (20)
Ngày: 26/03/2012
 • 480 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 480 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (19)
Ngày: 26/03/2012
 • 892 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 892 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (18)
Ngày: 26/03/2012
 • 883 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 883 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (17)
Ngày: 26/03/2012
 • 727 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 727 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (16)
Ngày: 26/03/2012
 • 53 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 53 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (15)
Ngày: 26/03/2012
 • 872 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 872 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (14)
Ngày: 26/03/2012
 • 28 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 28 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (13)
Ngày: 26/03/2012
 • 778 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 778 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (12)
Ngày: 26/03/2012
 • 367 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 367 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (11)
Ngày: 26/03/2012
 • 39 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 39 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (10)
Ngày: 26/03/2012
 • 333 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 333 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (9)
Ngày: 26/03/2012
 • 1175 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 1175 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (8)
Ngày: 26/03/2012
 • 575 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 575 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (7)
Ngày: 26/03/2012
 • 923 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 923 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (6)
Ngày: 26/03/2012
 • 33 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 33 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (5)
Ngày: 26/03/2012
 • 68 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 68 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (4)
Ngày: 26/03/2012
 • 907 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 907 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (3)
Ngày: 26/03/2012
 • 810 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 810 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (2)
Ngày: 26/03/2012
 • 399 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 399 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (1)
Ngày: 26/03/2012
 • 669 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 669 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bình luận
Share URL
HTML Code
BB Code