Album: Hoa cúc dại
Ngày upload: 26/03/2012 22 ảnh 2689 lượt xem0 bình luận
Loài hoa có nhụy vàng ở giữa, xung quanh là những cánh trắng muốt, mềm mại, mỏng manh. Nhìn những bông cúc dại vươn mình trong nắng gió, người ta có thể cảm nhận được điều gì đó thật mộc mạc nhưng cũng lại thật mãnh liệt của niềm khao khát được sống.
Xem theo
Trình chiếu
Hoa cúc dại (22)
Ngày: 26/03/2012
 • 940 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 940 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (21)
Ngày: 26/03/2012
 • 670 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 670 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (20)
Ngày: 26/03/2012
 • 507 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 507 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (19)
Ngày: 26/03/2012
 • 610 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 610 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (18)
Ngày: 26/03/2012
 • 462 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 462 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (17)
Ngày: 26/03/2012
 • 488 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 488 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (16)
Ngày: 26/03/2012
 • 363 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 363 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (15)
Ngày: 26/03/2012
 • 595 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 595 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (14)
Ngày: 26/03/2012
 • 349 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 349 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (13)
Ngày: 26/03/2012
 • 469 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 469 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (12)
Ngày: 26/03/2012
 • 538 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 538 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (11)
Ngày: 26/03/2012
 • 393 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 393 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (10)
Ngày: 26/03/2012
 • 589 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 589 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (9)
Ngày: 26/03/2012
 • 626 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 626 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (8)
Ngày: 26/03/2012
 • 614 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 614 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (7)
Ngày: 26/03/2012
 • 824 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 824 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (6)
Ngày: 26/03/2012
 • 287 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 287 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (5)
Ngày: 26/03/2012
 • 638 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 638 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (4)
Ngày: 26/03/2012
 • 617 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 617 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (3)
Ngày: 26/03/2012
 • 497 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 497 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (2)
Ngày: 26/03/2012
 • 946 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 946 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (1)
Ngày: 26/03/2012
 • 906 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 906 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bình luận
loveyoubaby Bạn đang nghĩ gì?
QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Share URL
HTML Code
BB Code