Album: Hoa cúc dại
Ngày upload: 26/03/2012 22 ảnh 4079 lượt xem0 bình luận
Loài hoa có nhụy vàng ở giữa, xung quanh là những cánh trắng muốt, mềm mại, mỏng manh. Nhìn những bông cúc dại vươn mình trong nắng gió, người ta có thể cảm nhận được điều gì đó thật mộc mạc nhưng cũng lại thật mãnh liệt của niềm khao khát được sống.
Xem theo
Trình chiếu
Hoa cúc dại (22)
Ngày: 26/03/2012
 • 205 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (21)
Ngày: 26/03/2012
 • 93 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (20)
Ngày: 26/03/2012
 • 190 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (19)
Ngày: 26/03/2012
 • 230 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (18)
Ngày: 26/03/2012
 • 116 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (17)
Ngày: 26/03/2012
 • 415 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (16)
Ngày: 26/03/2012
 • 54 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (15)
Ngày: 26/03/2012
 • 758 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (14)
Ngày: 26/03/2012
 • 40 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (13)
Ngày: 26/03/2012
 • 330 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (12)
Ngày: 26/03/2012
 • 103 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (11)
Ngày: 26/03/2012
 • 47 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (10)
Ngày: 26/03/2012
 • 195 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (9)
Ngày: 26/03/2012
 • 711 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (8)
Ngày: 26/03/2012
 • 71 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (7)
Ngày: 26/03/2012
 • 717 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (6)
Ngày: 26/03/2012
 • 30 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (5)
Ngày: 26/03/2012
 • 63 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (4)
Ngày: 26/03/2012
 • 582 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (3)
Ngày: 26/03/2012
 • 251 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (2)
Ngày: 26/03/2012
 • 547 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (1)
Ngày: 26/03/2012
 • 202 lượt xem
 • 0 bình luận
Bình luận
Share URL
HTML Code
BB Code