Album: Hoa cúc dại
Ngày upload: 26/03/2012 22 ảnh 3779 lượt xem0 bình luận
Loài hoa có nhụy vàng ở giữa, xung quanh là những cánh trắng muốt, mềm mại, mỏng manh. Nhìn những bông cúc dại vươn mình trong nắng gió, người ta có thể cảm nhận được điều gì đó thật mộc mạc nhưng cũng lại thật mãnh liệt của niềm khao khát được sống.
Xem theo
Trình chiếu
Hoa cúc dại (22)
Ngày: 26/03/2012
 • 114 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (21)
Ngày: 26/03/2012
 • 76 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (20)
Ngày: 26/03/2012
 • 136 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (19)
Ngày: 26/03/2012
 • 148 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (18)
Ngày: 26/03/2012
 • 64 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (17)
Ngày: 26/03/2012
 • 324 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (16)
Ngày: 26/03/2012
 • 49 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (15)
Ngày: 26/03/2012
 • 511 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (14)
Ngày: 26/03/2012
 • 25 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (13)
Ngày: 26/03/2012
 • 226 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (12)
Ngày: 26/03/2012
 • 87 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (11)
Ngày: 26/03/2012
 • 43 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (10)
Ngày: 26/03/2012
 • 104 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (9)
Ngày: 26/03/2012
 • 474 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (8)
Ngày: 26/03/2012
 • 57 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (7)
Ngày: 26/03/2012
 • 509 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (6)
Ngày: 26/03/2012
 • 25 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (5)
Ngày: 26/03/2012
 • 56 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (4)
Ngày: 26/03/2012
 • 391 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (3)
Ngày: 26/03/2012
 • 173 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (2)
Ngày: 26/03/2012
 • 349 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (1)
Ngày: 26/03/2012
 • 114 lượt xem
 • 0 bình luận
Bình luận
Share URL
HTML Code
BB Code