Album: Hoa cúc dại
Ngày upload: 26/03/2012 22 ảnh 449 lượt xem0 bình luận
Loài hoa có nhụy vàng ở giữa, xung quanh là những cánh trắng muốt, mềm mại, mỏng manh. Nhìn những bông cúc dại vươn mình trong nắng gió, người ta có thể cảm nhận được điều gì đó thật mộc mạc nhưng cũng lại thật mãnh liệt của niềm khao khát được sống.
Xem theo
Trình chiếu
Hoa cúc dại (22)
Ngày: 26/03/2012
 • 45 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 45 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (21)
Ngày: 26/03/2012
 • 5 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 5 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (20)
Ngày: 26/03/2012
 • 36 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 36 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (19)
Ngày: 26/03/2012
 • 117 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 117 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (18)
Ngày: 26/03/2012
 • 79 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 79 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (17)
Ngày: 26/03/2012
 • 49 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 49 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (16)
Ngày: 26/03/2012
 • 9 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 9 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (15)
Ngày: 26/03/2012
 • 121 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 121 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (14)
Ngày: 26/03/2012
 • 3 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 3 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (13)
Ngày: 26/03/2012
 • 85 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 85 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (12)
Ngày: 26/03/2012
 • 3 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 3 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (11)
Ngày: 26/03/2012
 • 2 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 2 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (10)
Ngày: 26/03/2012
 • 103 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 103 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (9)
Ngày: 26/03/2012
 • 344 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 344 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (8)
Ngày: 26/03/2012
 • 277 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 277 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (7)
Ngày: 26/03/2012
 • 164 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 164 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (6)
Ngày: 26/03/2012
 • 7 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 7 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (5)
Ngày: 26/03/2012
 • 5 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 5 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (4)
Ngày: 26/03/2012
 • 130 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 130 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (3)
Ngày: 26/03/2012
 • 102 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 102 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (2)
Ngày: 26/03/2012
 • 121 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 121 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (1)
Ngày: 26/03/2012
 • 67 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 67 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bình luận
Share URL
HTML Code
BB Code