Album: Hoa cúc dại
Ngày upload: 26/03/2012 22 ảnh 2815 lượt xem0 bình luận
Loài hoa có nhụy vàng ở giữa, xung quanh là những cánh trắng muốt, mềm mại, mỏng manh. Nhìn những bông cúc dại vươn mình trong nắng gió, người ta có thể cảm nhận được điều gì đó thật mộc mạc nhưng cũng lại thật mãnh liệt của niềm khao khát được sống.
Xem theo
Trình chiếu
Hoa cúc dại (22)
Ngày: 26/03/2012
 • 390 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 390 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (21)
Ngày: 26/03/2012
 • 158 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 158 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (20)
Ngày: 26/03/2012
 • 304 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 304 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (19)
Ngày: 26/03/2012
 • 542 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 542 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (18)
Ngày: 26/03/2012
 • 549 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 549 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (17)
Ngày: 26/03/2012
 • 428 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 428 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (16)
Ngày: 26/03/2012
 • 36 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 36 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (15)
Ngày: 26/03/2012
 • 590 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 590 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (14)
Ngày: 26/03/2012
 • 19 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 19 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (13)
Ngày: 26/03/2012
 • 481 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 481 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (12)
Ngày: 26/03/2012
 • 170 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 170 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (11)
Ngày: 26/03/2012
 • 18 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 18 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (10)
Ngày: 26/03/2012
 • 280 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 280 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (9)
Ngày: 26/03/2012
 • 820 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 820 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (8)
Ngày: 26/03/2012
 • 406 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 406 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (7)
Ngày: 26/03/2012
 • 645 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 645 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (6)
Ngày: 26/03/2012
 • 20 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 20 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (5)
Ngày: 26/03/2012
 • 24 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 24 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (4)
Ngày: 26/03/2012
 • 596 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 596 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (3)
Ngày: 26/03/2012
 • 511 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 511 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (2)
Ngày: 26/03/2012
 • 335 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 335 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (1)
Ngày: 26/03/2012
 • 455 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 455 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bình luận
Share URL
HTML Code
BB Code