Album: Hoa cúc dại
Ngày upload: 26/03/2012 22 ảnh 1468 lượt xem0 bình luận
Loài hoa có nhụy vàng ở giữa, xung quanh là những cánh trắng muốt, mềm mại, mỏng manh. Nhìn những bông cúc dại vươn mình trong nắng gió, người ta có thể cảm nhận được điều gì đó thật mộc mạc nhưng cũng lại thật mãnh liệt của niềm khao khát được sống.
Xem theo
Trình chiếu
Hoa cúc dại (22)
Ngày: 26/03/2012
 • 124 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 124 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (21)
Ngày: 26/03/2012
 • 11 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 11 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (20)
Ngày: 26/03/2012
 • 91 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 91 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (19)
Ngày: 26/03/2012
 • 269 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 269 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (18)
Ngày: 26/03/2012
 • 276 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 276 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (17)
Ngày: 26/03/2012
 • 169 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 169 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (16)
Ngày: 26/03/2012
 • 20 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 20 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (15)
Ngày: 26/03/2012
 • 324 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 324 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (14)
Ngày: 26/03/2012
 • 9 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 9 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (13)
Ngày: 26/03/2012
 • 245 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 245 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (12)
Ngày: 26/03/2012
 • 9 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 9 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (11)
Ngày: 26/03/2012
 • 5 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 5 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (10)
Ngày: 26/03/2012
 • 248 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 248 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (9)
Ngày: 26/03/2012
 • 548 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 548 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (8)
Ngày: 26/03/2012
 • 286 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 286 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (7)
Ngày: 26/03/2012
 • 376 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 376 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (6)
Ngày: 26/03/2012
 • 15 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 15 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (5)
Ngày: 26/03/2012
 • 11 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 11 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (4)
Ngày: 26/03/2012
 • 332 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 332 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (3)
Ngày: 26/03/2012
 • 277 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 277 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (2)
Ngày: 26/03/2012
 • 273 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 273 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (1)
Ngày: 26/03/2012
 • 239 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 239 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bình luận
Share URL
HTML Code
BB Code