Album: Hoa cúc dại
Ngày upload: 26/03/2012 22 ảnh 3918 lượt xem0 bình luận
Loài hoa có nhụy vàng ở giữa, xung quanh là những cánh trắng muốt, mềm mại, mỏng manh. Nhìn những bông cúc dại vươn mình trong nắng gió, người ta có thể cảm nhận được điều gì đó thật mộc mạc nhưng cũng lại thật mãnh liệt của niềm khao khát được sống.
Xem theo
Trình chiếu
Hoa cúc dại (22)
Ngày: 26/03/2012
 • 160 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (21)
Ngày: 26/03/2012
 • 88 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (20)
Ngày: 26/03/2012
 • 163 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (19)
Ngày: 26/03/2012
 • 169 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (18)
Ngày: 26/03/2012
 • 88 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (17)
Ngày: 26/03/2012
 • 372 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (16)
Ngày: 26/03/2012
 • 51 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (15)
Ngày: 26/03/2012
 • 637 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (14)
Ngày: 26/03/2012
 • 30 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (13)
Ngày: 26/03/2012
 • 284 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (12)
Ngày: 26/03/2012
 • 102 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (11)
Ngày: 26/03/2012
 • 46 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (10)
Ngày: 26/03/2012
 • 146 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (9)
Ngày: 26/03/2012
 • 596 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (8)
Ngày: 26/03/2012
 • 66 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (7)
Ngày: 26/03/2012
 • 598 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (6)
Ngày: 26/03/2012
 • 29 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (5)
Ngày: 26/03/2012
 • 61 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (4)
Ngày: 26/03/2012
 • 486 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (3)
Ngày: 26/03/2012
 • 217 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (2)
Ngày: 26/03/2012
 • 448 lượt xem
 • 0 bình luận
Hoa cúc dại (1)
Ngày: 26/03/2012
 • 159 lượt xem
 • 0 bình luận
Bình luận
Share URL
HTML Code
BB Code