Album: Hoa cúc dại
Ngày upload: 26/03/2012 22 ảnh 144 lượt xem0 bình luận
Loài hoa có nhụy vàng ở giữa, xung quanh là những cánh trắng muốt, mềm mại, mỏng manh. Nhìn những bông cúc dại vươn mình trong nắng gió, người ta có thể cảm nhận được điều gì đó thật mộc mạc nhưng cũng lại thật mãnh liệt của niềm khao khát được sống.
Xem theo
Trình chiếu
Hoa cúc dại (22)
Ngày: 26/03/2012
 • 6 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 6 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (21)
Ngày: 26/03/2012
 • 2 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 2 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (20)
Ngày: 26/03/2012
 • 3 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 3 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (19)
Ngày: 26/03/2012
 • 29 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 29 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (18)
Ngày: 26/03/2012
 • 2 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 2 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (17)
Ngày: 26/03/2012
 • 6 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 6 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (16)
Ngày: 26/03/2012
 • 2 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 2 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (15)
Ngày: 26/03/2012
 • 22 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 22 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (14)
Ngày: 26/03/2012
 • 2 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 2 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (13)
Ngày: 26/03/2012
 • 11 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 11 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (12)
Ngày: 26/03/2012
 • 1 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 1 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (11)
Ngày: 26/03/2012
 • 0 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 0 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (10)
Ngày: 26/03/2012
 • 17 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 17 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (9)
Ngày: 26/03/2012
 • 56 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 56 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (8)
Ngày: 26/03/2012
 • 1 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 1 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (7)
Ngày: 26/03/2012
 • 50 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 50 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (6)
Ngày: 26/03/2012
 • 2 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 2 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (5)
Ngày: 26/03/2012
 • 1 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 1 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (4)
Ngày: 26/03/2012
 • 22 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 22 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (3)
Ngày: 26/03/2012
 • 16 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 16 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (2)
Ngày: 26/03/2012
 • 23 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 23 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Hoa cúc dại (1)
Ngày: 26/03/2012
 • 14 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 14 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bình luận
Share URL
HTML Code
BB Code