Album: Chim ngũ sắc
Ngày upload: 14/06/2012 11 ảnh 179 lượt xem0 bình luận
Chim Ngũ Sắc có tên khoa học là Leiothrix Argentauris, thuộc họ Khứu, bộ Sẻ. Loài chim này thường sống trong những khu rừng có nhiều bụi, lùm cây rậm. Đúng như tên gọi, lông của loài chim này gồm 5 màu phối hợp rất đẹp.
Xem theo
Trình chiếu
Chim ngũ sắc (11)
Ngày: 14/06/2012
 • 13 lượt xem
 • 1 bình luận
 • 13 lượt xem
 • 1 lượt bình luận
Chim ngũ sắc (10)
Ngày: 14/06/2012
 • 10 lượt xem
 • 1 bình luận
 • 10 lượt xem
 • 1 lượt bình luận
Chim ngũ sắc (9)
Ngày: 14/06/2012
 • 12 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 12 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Chim ngũ sắc (8)
Ngày: 14/06/2012
 • 4 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 4 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Chim ngũ sắc (7)
Ngày: 14/06/2012
 • 4 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 4 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Chim ngũ sắc (6)
Ngày: 14/06/2012
 • 6 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 6 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Chim ngũ sắc (5)
Ngày: 14/06/2012
 • 4 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 4 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Chim ngũ sắc (4)
Ngày: 14/06/2012
 • 83 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 83 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Chim ngũ sắc (3)
Ngày: 14/06/2012
 • 39 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 39 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Chim ngũ sắc (2)
Ngày: 14/06/2012
 • 4 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 4 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Chim ngũ sắc (1)
Ngày: 14/06/2012
 • 36 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 36 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bình luận
Share URL
HTML Code
BB Code