Album: Barack Obama-tổng thống Mỹ
Ngày upload: 18/01/2011 6 ảnh 102 lượt xem0 bình luận
Xem theo
Trình chiếu
Barack Obama-tổng thống Mỹ (5)
Ngày: 18/01/2011
 • 5 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 5 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Barack Obama-tổng thống Mỹ (4)
Ngày: 18/01/2011
 • 5 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 5 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Barack Obama-tổng thống Mỹ (3)
Ngày: 18/01/2011
 • 5 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 5 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Barack Obama-tổng thống Mỹ (2)
Ngày: 18/01/2011
 • 6 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 6 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Barack Obama-tổng thống Mỹ (1)
Ngày: 18/01/2011
 • 6 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 6 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Barack Obama-tổng thống Mỹ (0)
Ngày: 18/01/2011
 • 5 lượt xem
 • 0 bình luận
 • 5 lượt xem
 • 0 lượt bình luận
Bình luận
Share URL
HTML Code
BB Code