Chuyển ảnh
World of Warcraft (3)
Ngày: 14/06/2011
  • 11 lượt xem
  • 0 lượt bình luận
TAGs
Bình luận
n2d Bạn đang nghĩ gì?
Ảnh
QUẢNG CÁO
LINK CHIA SẺ
Link trực tiếp
Mã nhúng blog
Mã nhúng forum
THÔNG TIN ẢNH
  • Chụp bằng:
  • Độ phân giải:
  • Chụp ngày: Wednesday, September 16, 2009 3:29:59 PM
  • Upload ngày: 14/06/2011 10:45:33 SA
THÔNG SỐ CHỤP
  • F stop:
  • Exposure:
  • Focal length:
  • Shutter speed(Tv):